Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Over ons

De leden en aspirant-leden van het Psychoanalytisch Genootschap C.G. Jung (NPGJ) zijn allen Psychoanalyticus (C.G. Jung) opgeleid bij één van de bij de IAAP aangesloten buitenlandse zusterverenigingen, respectievelijk in een gevorderd stadium van opleiding. Het doel van het NPGJ is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening in Nederland te bevorderen door middel van het ondersteunen van nascholingsactiviteiten, het faciliteren van inter- en supervisie en van het onderling uitwisselen van nieuwe bronnen in de vakliteratuur. Het Genootschap biedt geen opleidingsmogelijkheid. Personen die geïnteresseerd zijn in de opleiding tot Jungiaans Psychoanalyticus kunnen zich over de mogelijkheden hiervoor oriënteren via de IAAP.

Er zijn binnen de psychoanalyse door de jaren heen verschillende stromingen ontstaan. De leden van het Psychoanalytisch Genootschap C.G. Jung zijn in het algemeen in de klassieke Jungiaanse traditie opgeleid en hebben daarnaast een brede psychodynamische belangstelling in de andere tradities zoals de Freudiaanse en die van latere ontwikkelingspsychologen: Winnicott, Kernberg, Kohut en anderen. Er is vanuit de vereniging ook belangstelling voor groepswerk, psychodrama en het werken met tekeningen. Ook is er in toenemende mate aandacht voor de ontwikkelingen in de Neuropsychoanalyse.

Blog op WordPress.com.